Valmistuminen

Kattava tietopaketti valmistumiseen liittyvistä käytänteistä ja lomakkeista löytyy tiedekunnan sivuilta (ks. myös kohta http://www.oulu.fi/lutk/lomakkeet). Lisätietoa saa tarvittaessa myös laitoksen opinto-ohjaajilta ja amanuenssilta.

Valmistujan muistilista

  1. Tulosta tiedekunnan sivuilta tutkinnon anomushakemus, liitteet ja ohjeet
  2. Ole ajoissa liikkeellä, opintojen koostamiseen ja valmistumiseen liittyviin asioihin voi kulua useita päiviä.
  3. Tarkista HOPSisi ja että kaikki vaadittavat opinnot on suoritettu!
  4. Muista, ilman hyväksyttyä HOPSia et voi valmistua.
  5. HOPSin hyväksyy omaopettaja tai tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija.
  6. Et voi saada tutkintotodistusta sekä LuK-tutkinnosta että FM-tutkinnosta (tai vastaavasti FL- ja FT-tutkinnosta) yhtäaikaa, vaan kahden eri tutkintotodistusten myöntöajan puitteissa. Katso aineistonjättöpäivät ja todistusten myöntöpäivät tiedekunnan sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 21.10.2016